Conflicthantering en onderhandelen

Auteur:P. Huguenin

  • Nederlands
  • 327 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • september 2004
  • Samenvatting

    Dit succesvolle boek wijst de lezer op een praktische wijze de weg in conflict- en onderhandelingssituaties. Juist door die praktische aanpak onderscheidt deze uitgave zich van veel literatuur over dit onderwerp. Naast duidelijke voorbeelden, praktijkgerichte cases, handige checklists en gedragtips, treft u informatie aan over de dieper gelegen oorzaken van ineffectief conflictgedrag. De auteur gaat bovendien uitgebreid in op onderhandelen, dat wordt gezien als een effectieve wijze van conflictbeheersing. Uniek zijn de nieuwste beinvloedingstechnieken die zijn vertaald naar het gebruik in het kader van conflicten en onderhandelingen., Uniek is ook de overzichtelijke, gelaagde opbouw, waardoor u precies dat kunt lezen, wat op dat moment van belang is. De twee checklists achterin het boek, verwijzen u zo nodig snel naar de voor u van belang zijnde plaatsen in het boek. Doelgroep Deze uitgave is bestemd voor een ieder die in korte tijd iets wil leren over conflicthantering en onderhandelen. Verder is het boek uitstekend geschikt als lesmateriaal op universiteiten en hbo-instellingen en andere opleidingen op de betreffende vakgebieden.