Concentratiemoeilijkheden bij kinderen

Concentratiemoeilijkheden bij kinderen


Auteur:Pieter Langedijk

  • Nederlands
  • 253 pagina’s
  • Uitgeverij Ankh-Hermes
  • maart 1992
  • Samenvatting

    CONCENTRATIEMOEILIJKHEDEN BIJ KINDERENAdviezen en oefeningen. Een van de meest gehoorde klachten in het onderwijs is het gebrek aan concentratie. Je hoort opmerkingen als: ‘Hij let niet op; kijkt voortdurend om zich heen; speelt met allerlei voorwerpen; hoort alles, behalve wat er gezegd wordt; het gaat langs hem heen; het schijnt niet tot hem door te dringen’ etcetera. Drs. Pieter Langedijk, van huis uit psycholoog, heeft zich jarenlang intensief met deze problematiek beziggehouden en daarbij zeer veel ervaringen opgedaan met leerlingen van kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs. Naar aanleiding van de vele reacties op zijn publikaties uit de onderwijswereld en van ouders heeft de auteur zijn ervaringen en de oefeningen die hij heeft ontwikkeld, gebundeld in dit boek, dat nu in herziene en volledig bijgewerkte vorm opnieuw is uitgebracht. Behalve aan concrete concentratieoefeningen en de theorie daarachter, besteedt Langedijk ook aandacht aan psychologische en omgevingsfactoren die van invloed zijn op het concentratievermogen, zoals slaap, voeding, opvoeding, communicatie met ouders en opvoeders etcetera. De adviezen en oefeningen die in dit boek worden gegeven, blijken behalve op de concentratie ook vaak een zeer gunstige uitwerking op intelligentie, zelfvertrouwen en innerlijke rust en ontplooiing van de leerling/het kind te hebben. Een boek dat voor zowel ouders als leerkrachten van groot nut kan zijn.