Competent personeelsmanagement

Competent personeelsmanagement


Auteur:Margriet Guiver-Freeman

  • Nederlands
  • 379 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • september 2011
  • Samenvatting

    Competent personeelsmanagement behandelt op toegankelijke wijze de complete basis van het personeelsvak. Het is een competentiegericht boek, maar het beperkt zich niet tot competenties. De auteur heeft vele concrete en herkenbare cases toegevoegd uit de dagelijkse praktijk van de diverse functies waarin afgestudeerde personeelsfunctionarissen terechtkomen. Aan de hand van deze voorbeelden maakt de lezer per hoofdstuk kennis met verschillende themas als: organisatiecultuur en -structuur, functieanalyse en -waardering, beloning en arbeidsvoorwaarden, werving en selectie, personeelsbeoordeling, loopbaanplanning en -begeleiding, ziekteverzuim en verlof, ontslag en trends en ontwikkelingen in personeelsmanagement. Deze tweede druk van Competent personeelsmanagement is ingrijpend herzien, waardoor het boek overzichtelijker en handzamer is geworden. Bij deze tweede druk hoort een website waar voor studenten en docenten extra materiaal en toetsmateriaal te vinden is.