Compendium vennootschapsbelasting

Compendium vennootschapsbelasting


Auteur:R.P. van den Dool

  • Nederlands
  • 463 pagina’s
  • Kluwer
  • juni 2011
  • Samenvatting

    De vennootschapsbelasting is een van de belangrijkste heffingen die Nederland kent. Hoewel zij niet kan bogen op een sterke rechtvaardigingsgrond, is zij niet meer weg te denken uit het Nederlandse fiscale landschap. Elk land kent wel zijn variant van een vennootschapsbelasting. De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 heft een belasting van bedrijven die als ‘lichaam’ aan het economisch leven deelnemen. Dit zijn vooral de NV en de BV,maar bijvoorbeeld ook de cooperatie en zelfs stichtingen en verenigingen.In de Wet op de vennootschapsbelasting vinden we belangrijke leerstukken als de deelnemingsvrijstelling, diverse renteaftrekregels, regels rondom het instituut van de fiscale eenheid, de fusie- en splitsingsfaciliteiten en de verliesverrekening; stuk voor stuk gecompliceerde onderdelen van de vennootschapsbelasting.Dit boek, dat volledig is gewijd aan de vennootschapsbelasting, zet al deze regelingen op gestructureerde wijze uiteen.Het boek is vooral bedoeld voor accountants, bedrijfsadviseurs, bedrijfsjuristen en notarissen voor wie het noodzakelijk is dat zij op hoofdlijnen begrip dragen van de vennootschapsbelasting, zonder op elk terrein specialist (behoeven) te zijn. Al was het maar om een goede gesprekspartner te zijn voor hun clienten enerzijds en de belastingadviseur anderzijds en mogelijke fiscale problemen voor hun clienten in een vroegtijdig stadium te signaleren.Dit boek tracht voor studerenden tot deze beroepen de weerbarstige materie van de vennootschapsbelasting toegankelijk te maken en hen begrip bij te brengen van de wettelijke regels en de jurisprudentie. Het is nadrukkelijk een studieboek, dat dient als leidraad bij de (niet-fiscale) studie. Gepoogd is om al te fiscaal-theoretische beschouwingen achterwege te laten en het boek primair te schrijven vanuit de praktijk. Het is ook een compendium en behandelt de materie in hoofdlijnen.