Compendium van het burgerlijk procesrecht

Compendium van het burgerlijk procesrecht


Auteur:A.S. Rueb

  • Nederlands
  • Kluwer
  • augustus 2011
  • Samenvatting

    Dit compendium is oorspronkelijk geschreven voor het universitaire onderwijs, maar inmiddels biedt het ook voor de praktijkjurist een bondige behandeling van de meeste procesrechtelijke knelpunten, met veel verwijzingen naar recente jurisprudentie en literatuur.Het sterk groeiende aandeel van het Europees procesrecht in ons procesrecht en de opkomst van Nederlandse procedures van Europese herkomst hebben geleid tot een breder opgezette introductie bij beide fenomenen en de opneming in hoofdstuk 15 van een beschrijving van de Europese executoriale titel, het Europese betalingsbevel en de Europese procedure inzake geringe vorderingen.Literatuur en jurisprudentie zijn bijgewerkt, evenals de wetgeving, met als laatste de uitbreiding van de categorie kantonzaken per 1 juli 2011.