Compendium van de Catechismus van de katholieke kerk

Auteur:nvt

  • Nederlands
  • 222 pagina’s
  • Gooi & Sticht
  • maart 2008
  • Samenvatting

    In 2003 stelde de toenmalige Paus Johannes Paulus II een commissie in met als opdracht om van de grote Catechismus van de Katholieke Kerk een toegankelijke catechismus te ontwikkelen voor iedereen. Onder leiding van kardinaal Joseph Ratzinger resulteerde dat in de verschijning van het Compendium. Net als de grote Catechismus bestaat het Compendium uit vier delen inclusief een bijlage met gebeden.Door de beknoptheid, de vraag en antwoordvorm en het gehanteerde taalgebruik is het een zeer toegankelijk boekwerk geworden dat in andere landen zijn waarde reeds bewezen heeft.