Compendium Kindergeneeskunde

Auteur:G. Derksen-Lubsen

  • Nederlands
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • november 2006
  • Samenvatting

    Compendium kindergeneeskunde is een praktische handleiding voor diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende aandoeningen in de kindergeneeskunde. Naast een breed scala aan algemene onderwerpen, zoals dietetiek, epidemiologie en pathologie behandelt het boek de deelonderwerpen spoedeisende problemen, infectieziekten en immunologie, ziekten van de orgaan systemen, geneesmiddelen en bloedproducten. Een apart onderdeel is gewijd aan groeicurven, nomogrammen en referentiewaarden.Toegevoegd zijn de hoofdstukken over kindermishandeling, overgewicht, anorexia nervosa en kinderpsychiatrische problemen.De eerste en tweede druk zijn uitgegroeid tot een Nederlandstalig standaardwerk binnen de kindergeneeskunde. Deze derde, geheel herziene druk is aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en inzichten.Het boek is bestemd voor kinderartsen (in opleiding), huisartsen, studenten geneeskunde en een ieder die in de dagelijkse praktijk te maken krijgt met de behandeling van het zieke kind.