Communicatieonderzoek

Communicatieonderzoek


Auteur:Marius Hogendoorn

  • Nederlands
  • 299 pagina’s
  • Coutinho
  • maart 2008
  • Samenvatting

    Vrijwel iedere organisatie maakt bewust of onbewust gebruik van communicatie om commerciele of andere doelen te bereiken. Toch vraagt men zich geregeld af: is mijn vorm van communicatie wel doeltreffend genoeg? Deze twijfel resulteert vaak in het doen of laten doen van een communicatieonderzoek. Dit boek biedt een overzicht van de mogelijkheden die een communicatieonderzoek biedt. In Communicatieonderzoek – Een strategisch instrument komen onderzoeksvormen als pretesten, reclamebereikonderzoek, klantentevredenheidsonderzoek en onderzoek aangaande corporate image aan de orde. Bovendien besteedt de auteur nadrukkelijk aandacht aan de beleidsmatige dimensie van communicatieonderzoek en aan het rendement van de verkregen informatie. Het boek is bedoeld om het onderzoeksbeleid te ondersteunen van mensen die in de praktijk van de communicatie werkzaam zijn.