Communicatiekundig ontwerpen

Redactie:Peter Jan Schellens

  • Nederlands
  • 345 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • 1 editie
  • maart 2000
  • Samenvatting

    Communicatiekundig ontwerpen biedt een nieuwe kijk op het communicatievak: dat van de ontwerper die op zoek is naar een oplossing voor een communicatieprobleem of een effectief middel om een communicatieve doelstelling te bereiken. Een dergelijke ontwerpaanpak is in de praktijk al in ontwikkeling, bijvoorbeeld in het werk van voorlichters of ontwerpers van websites. In dit boek wordt duidelijk dat het ontwerpen als een rode draad door de hele beroepspraktijk loopt.In deel 1 bespreken de auteurs methoden die ontwerpers van communicatie ter beschikking staan: varierend van methoden van probleemanalyse tot methoden waarmee het effect van een communicatieprogramma kan worden onderzocht.In deel 2 wordt het communicatiekundig ontwerpen beschouwt vanuit verschillende disciplines, zoals de psychologie, de beleidswetenschap, de tekstwetenschap en de ethiek. In deel 3 komt de rijk geschakeerde praktijk aan bod, van videoproducties tot risicocommunicatie.Het boek als geheel laat zien hoe het perspectief van de ontwerper een vruchtbare verbinding oplevert tussen onderzoek en beroepspraktijk.3e druk