Communicatiebeleid en communicatiestrategie

Communicatiebeleid en communicatiestrategie


Auteur:H.J. Rebel

  • Nederlands
  • 415 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • 2 editie
  • oktober 2000
  • Samenvatting

    Dit boek behandelt de geintegreerde communicatie op strategisch niveau. In de wereld van de toegepaste communicatie bestaat een steeds sterkere neiging om planmatig met communicatievraagstukken om te gaan. Men integreert daarbij in toenemende mate de technieken afkomstig uit journalistiek, reclame, public relations, voorlichting en interne communicatie in omvattende strategieen van communicatie. In het eerste deel wordt bekeken welke bijdragen communicatietheorieen kunnen leveren aan de communicatiepraktijk. Vervolgens worden de ontwikkelingen in de praktijk geschetst die aanleiding hebben gegeven tot het begrip geintegreerde communicatie. Om deze ontwikkelingen een stevige basis te geven wordt een aantal axioma’s ontwikkeld die maatgevend zijn voor een wetenschappelijke en praktische invulling van het geintegreerde-communicatie- begrip. Daartoe worden communicatievraagstukken geplaatst in een wijder kader van beleid en strategie. Ten slotte wordt een planningsmodel ontwikkeld waarbinnen theorieen uit de communicatiewetenschap en uit andere sociale wetenschappen een logische toepassing krijgen in problemen uit de communicatiepraktijk. ‘Communicatiebeleid en communcatiestrategie’ is geschreven voor studenten in het hoger onderwijs (heao-communicatie, journalistiek, communicatiewetenschap en bedrijfskunde).