Communicatie op eigen wijze

Communicatie op eigen wijze


Redactie:Hans van Balkom

  • Nederlands
  • 351 pagina’s
  • Uitgeverij Acco
  • mei 2009
  • Samenvatting

    Jezelf kunnen zijn en uitdrukken. Streven naar geluk en welzijn. Kennis vergaren en delen. Je begrepen voelen door anderen en erbij horen. Stuk voor stuk zijn dit aspecten die de kwaliteit van ons ‘menszijn’ bepalen. Wij mensen zijn rationele wezens. Het kunnen communiceren is daarbij van wezenlijk belang, Taal helpt bij de verbeelding en verklanking van die werkelijkheid en maakt die communiceerbaar. In de mens- en handelingsvisie van de KEG-Viataal Groep draait alles om het recht op toegankelijke communicatie. Het toegankelijk maken van taal en communicatie leidt tot een verbeterd perspectief op zelfontplooiing, zelfredzaamheid, inclusie en kwaliteit van leven voor mensen die hierin dagelijks belemmeringen ervaren De KEG-Viataal Groep richt zich daarbij vooral op mensen met (zeer) ernstige spraak-taalmoeilijkheden en gehoorsproblemen.