Communicatie en teamwork in de lerende organisatie

Communicatie en teamwork in de lerende organisatie


Auteur:Monique Dankers-van der Spek

  • Nederlands
  • 432 pagina’s
  • Nelissen
  • april 2001
  • Samenvatting

    In dit boek staat het effectief leren communiceren en samenwerken in organisaties centraal. Het boek bestaat uit vier delen. Deel 1 verschaft algemeen inzicht. U krijgt informatie over de basisvaardigheden op het gebied van communicatie en het voeren van zakelijke gesprekken. In deel 2 – cooperatieve gespreksvoering – komt samenwerken en gespreksvoering aan bod. Deel 3 bevat informatie over de totstandkoming van effectieve communicatie en samenwerking in groepen. Tot slot zijn in deel 4 de begrippen communicatie en samenwerking op organisatieniveau uitgewerkt.