Communicatie en organisatie voor de onderwijsassistent / werken in de school OA4 / druk 1

  • Nederlands
  • 600 pagina’s
  • Uitgeverij Angerenstein
  • juni 2007
  • Samenvatting

    Drie basisboekenCommunicatie en organistie voor de onderwijsassistentis een de drie basisboeken voor de nieuwe opleiding Onderwijsassistent, niveau 4. De inhoud van deze drie boeken is gebaseerd op de werkprocessen uit het competentiegerichte kwalificatiedossier Onderwijsassistent, niveau4.De drie basisboeken zijn:Didactiek voor de onderwijsassistentPedagogiek voor de onderwijsassistentCommunicatie en organisatie voor de onderwijsassistentIeder boek bevat die themas die de onderwijsassistent-in-opleiding gedurende zijn/haar opleiding veelvuldig moet raadplegen als achtegrondinformatie bij het werken aan bijvoorbeeld opdrachten, taken, beroepsproducten en/of prestatien, en dergelijke.Profi-leren OAOp www.profi-leren-nl vindt de onderwijsassistent-in-opleiding,gratis:extra digitale content (dc-themas), met onderwerpen die minder frequent geraadpleegd hoeven te worden, of themas waarvan de inhoud snel verandert:diagnostische kennistoetsen bij leder thema uit de drie basisboeken, waardoor er voor de school een databank met meerkeuzevrangen beschikbaar is van zon 2000 vragen;een zoekmachine die verwijst naar themas uit de boeken en/of direct toegang geeft tot themas die direct gedownload kunnen worden.Opdrachten-en beoordelingsboek OANaast de drie basisboeken is er voor de onderwijsassistent-in-opleiding een opdrachten-en beoor-delingsboek beschikbaar. Dit boek bevat opdrachten met (competentiegerichte) beoordelingsprotocollen voor het prortfolio en proeven van bekwaamheid. Bij iedere opdracht ziet de leerling welke themas uit de basisboeken als theorie/naslag dienen bij die opdracht. Dit boek is ook in een digitale versie leverbaar.