Communicatie en organisatie / SAW 3 en 4

Communicatie en organisatie / SAW 3 en 4


Auteur:X

  • Nederlands
  • 448 pagina’s
  • Angerenstein
  • mei 2011
  • Samenvatting

    ‘Communicatie en Organisatie; SAW 3/4’ is een van de drie basisboeken voor de opleiding Sociaal-Agogisch Werk, voor medewerkers in de maatschappelijke zorg en pedagogisch werk. De inhoud van deze boeken is gebaseerd op de werkprocessen uit het competentiegerichte kwalificatiedossier SAW niveau 3. De drie basisboeken zijn: – Client en omgeving; SAW 3/4 – Methodisch begeleiden; SAW 3/4 – Communicatie en organisatie; SAW 3/4 Voor niveau 3 is er verder een boek voor Medewerker Maatschappelijke Zorg en een boek voor Pedagogisch werker. Voor niveau 4 voor Kinderopvang, Jeugdzorg, Volwassenenwerk, Gehandicaptenzorg, Sociaal-Cultureel Werk en Sociaal-Maatschappelijke Dienstverlening. Ieder boek bevat die thema’s die de SAW’er-in-opleiding gedurende zijn/haar opleiding veelvuldig moet raadplegen als achtergrondinformatie bij het werken aan bijvoorbeeld opdrachten, taken, beroepsproducten en/of presentaties, e.d. Profi-leren SAWOp www.profi-leren.nl vindt de SAW’er-in-opleiding, gratis: extra digitale content (dc-thema’s), met onderwerpen die minder frequent geraadpleegd hoeven te worden, of thema’s waarvan de inhoud snel verandert; diagnostische kennistoetsen bij ieder thema uit de drie basisboeken, waardoor er voor de school een hele grote databank met meerkeuzevragen beschikbaar is; een zoekmachine die verwijst naar thema’s uit de boeken en/of direct toegang geeft tot thema’s die gedownload kunnen worden; verwerkingsopdrachten bij de thema’s. Competentie-opdrachten- en beoordelingsmagazijnNaast de boeken is er voor PW3 en voor MMZ3 een Competentie-opdrachten- en beoordelingsmagazijn beschikbaar. Dit magazijn bevat opdrachten met beoordelingsprotocollen voor het portfolio en proeven van bekwaamheid. Bij iedere opdracht ziet de leerling welke thema’s uit de boeken als naslag dienen bij die opdracht. Dit magazijn is verkrijgbaar met een licentie.