Communautaire geschiedenis van Belgie

Auteur:Marc Platel

  • Nederlands
  • Davidsfonds
  • oktober 2010
  • Samenvatting

    Belgie, in 1830 een simpel land, is vandaag een haast onontwarbaar bestuurlijke kluwen. Moest dat zo nodig, die Gemeenschappen, dat Hoofdstedelijke Gewest, die decreten en wetten, die taalgrens en faciliteitengemeenten? Ja, oordeelt Marc Platel, de vorming van de communautaire staat was geen politieke gril. De breuklijn Frans versus Vlaams leidde tot de Taalwetten. Het Schoolpact kwam tussen in de tegenstelling tussen katholiek en liberaal. Rijk Wallonie tegenover arm Vlaanderen werkte de Gewestvorming in de hand. En dan waren er nog de spanningen in de hoofdstad… Marc Platel laat zien hoe de vier uitgesproken Belgische tegenstellingen niet onbeantwoord konden blijven…