Cognitieve psychologie

Cognitieve psychologie


Auteur:Hugo Schouppe

  • Nederlands
  • 228 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • oktober 2011
  • Samenvatting

    Cognitieve psychologie gaat over belangrijke zaken: waarnemen, aandacht, bewustzijn, geheugen, intelligentie, leren, denken, taal. Onmisbare functies waar iedereen elke dag mee te maken heeft. Het boek Cognitieve Psychologie biedt telkens een theoretische achtergrond: het wat, hoe en waarom en de actuele stand van zaken van de wetenschap. Maar even belangrijk: er is ook oog voor de praktijk. Waar mogelijk worden voorbeelden gegeven en toepassingen genoemd.