Coffee Company

Coffee Company


Auteur:Reinjan Mulder

  • Nederlands
  • 192 pagina’s
  • Nieuw Amsterdam
  • november 2011
  • Samenvatting

    Wie zouden we zijn als we niet toevallig dat ene baantje haddengekregen? En wie, als we niet die ene vrouw waren tegengekomen?Zouden we dan ons leven lang een kleine scharrelaar zijn gebleven,maar, wie weet,met een zeer enerverend liefdesleven? In CoffeeCompany komt een man in een eigentijdse koffiegelegenheid eenonbekende tegen die in veel opzichten zijn tegenpool is, maar dietoch als twee druppels water op hem lijkt. In de weken die volgenverdiept hun contact zich. In hun gesprekken tussen de lattes en delaptops gaan ze in op vragen als: wat maakt ons tot wat we zijn?Hoe belangrijk kan een toevallige ontmoeting zijn? Kortom: watmaakt dat we onsmislukt of geslaagd voelen in het leven?Coffee Company is een opwekkend verhaal over twee pratendemannen in een zwijgend cafe, waarin onder de oppervlakte somspeilloze diepten zichtbaar worden.