Coachen met het enneagram

Coachen met het enneagram


Auteur:R. VAN Berkel

  • Nederlands
  • 160 pagina’s
  • Kluwer
  • december 2002
  • Samenvatting

    Het enneagram geldt al lange tijd als een belangrijke methode voor het vaststellen van persoonlijkheidskenmerken. Handig, omdat iedere ‘client’ anders is en op een andere manier gecoacht moet worden. Dit boek geeft u de praktische voorbeelden en tips die u als coach nodig hebt.Coachen met het enneagram is het eerste boek dat zich richt op coaches en hen leert hoe zij met het enneagram het bewustwordings- en coachingsproces bij hun clienten verantwoord kunnen versnellen en verdiepen.Het boek bevat overzichtelijke adviezen voor het vaststellen van het type van de client, de eerste stap in het begeleidingsproces. Van ieder persoonlijkheidstype worden de belangrijkste kenmerken genoemd en direct gekoppeld aan typespecifieke tips voor verdere ontwikkeling. Elke type wordt levendig beschreven in een voorbeeldcasus, zodat de lezer een concreet en praktische inzicht krijgt in de voor dat type kenmerkende (werk)problemen en begeleidingsmogelijkheden. Verder worden in het boek verschillende methodieken en oefeningen besproken om clienten te stimuleren daadwerkelijk aan de slag te gaan met hun persoonlijke ontwikkeling.Het boek is bedoeld voor coaches en andere begeleiders, zoals supervisoren, consultants, persoonlijke adviseurs, managers met een coachende functie, pastoraal werkers, maatschappelijk werkers en loopbaanadviseurs. In feite voor alle coaches die bekend zijn met het enneagram en er graag mee willen werken, maar aarzelen over de concrete toepassing in begeleidingstrajecten. Dit boek zal hen over de streep trekken.