Co-teaching

Co-teaching


Auteur:Sandra Koot

  • Nederlands
  • 176 pagina’s
  • Uitgeverij Pica
  • september 2011
  • Samenvatting

    Het onderwijs van vandaag en morgen verlangt van leraren een breed onderwijszorgaanbod. Leraren moeten binnen de eigen klas aan meer kinderen met uiteenlopende specifieke onderwijsbehoeften onderwijs op maat kunnen aanbieden. Veel leraren staan positief tegenover deze uitdagingen, maar voelen zich niet altijd in staat om dit in de praktijk te kunnen toepassen. Ze hebben vaak het gevoel over onvoldoende vaardigheden te beschikken, ze geven aan niet te weten hoe ze onderwijs op maat vorm kunnen geven. Wanneer leraren niet voldoende in staat zijn om dit in hun klas te realiseren, zijn onderwijsinnovaties zoals Passend Onderwijs gedoemd te mislukken.Uit verschillende onderzoeken blijkt dat leraren de volgende prioriteiten stellen:- het kunnen omgaan met leerlingen met gedragsproblemen;- het kunnen omgaan met verschillen in de klas/groep, differentiatie en klassenmanagement;- planmatig en cyclisch werken;- werken vanuit een ontwikkelingsperspectief voor leerlingen.Er zal dus iets moeten veranderen waardoor leraren beter in staat zijn om te gaan met verschillen tussen leerlingen en adequaat kunnen reageren op gedragsproblemen. Het tot nu toe gehanteerde adviseren en begeleiden is klaarblijkelijk niet langer toereikend. Het gaat niet om het aanreiken van theoretische tools achteraf, maar om praktisch gereedschap dat direct kan worden toegepast. Co-teaching, waarbij een collega of deskundige als evenwaardige partner met de leraar in de klas werkt, versterkt de leraar in de klas in het vinden van praktische oplossingen. Het vergroot de handelingsvaardigheid van de leraar en voorziet deze van krachtig en doeltreffend gereedschap. Het vergroot de kennis en vaardigheden en verbetert attitudes van de leraar en rust daarmee de leraar aantoonbaar beter toe voor de onderwijsuitdagingen van vandaag en morgen.Ziet u kansen in deze vorm van leraarbegeleiding, dan is het boek Co-teaching. Krachtig gereedschap bij de begeleiding van leraren helemaal iets voor u!