Civiele cassatie

Civiele cassatie


Auteur:W.D.H. Asser

  • Nederlands
  • 146 pagina’s
  • Juridische Uitgeverij Ars Aequi
  • maart 2011
  • Samenvatting

    De ins and outs van de cassatieprocedure genieten betrekkelijk weinig bekendheid buiten de kring van de cassatieadvocatuur en de Hoge Raad. Maar zonder twijfel is het ook voor anderen die werkzaam zijn in de rechtspraktijk of rechtspraak van enig nut om op de hoogte te zijn van de belangrijkste principes van de cassatierechtspraak. Advocaten en hun clienten willen graag het advies van hun cassatieadvocaat, de cassatieklachten en de beslissingen van de Hoge Raad begrijpen. Rechters willen inzicht in de gronden waarop hun uitspraak is gecasseerd. Bovendien is er nog de veel grotere groep van juristen (al of niet in spe) die min of meer regelmatig ter bestudering of ter informatie een uitspraak van de Hoge Raad onder ogen krijgt en het risico loopt verstrikt te raken in jargon en geheimtaal die om enige verklaring vraagt.In dit cahier, dat gewijd is aan de cassatie in burgerlijke zaken, wordt in kort bestek de gang van zaken in cassatie uiteengezet. Enerzijds is het geschreven met het oog op de studenten die de cassatie wat meer uitgebreid willen bestuderen, bijvoorbeeld in het kader van een keuzevak of verdiepend vak burgerlijk procesrecht. Anderzijds wil het de beginnende (cassatie)practici en andere geinteresseerden een snelle orientatie bieden. Het bevat daarom naast algemene beschouwingen over het cassatie-instituut ook de nodige procesrechtelijke details.Deze tweede druk bevat een geactualiseerde tekst, waarin o.m. aandacht wordt besteed aan de ontwikkelingen die hebben geleid tot de wetsvoorstellen die selectie van zaken aan de poort en het stellen van prejustitiele vragen aan de Hoge Raad mogelijk maken.Meer aandacht dan in de eerste druk krijgen nu ook beroepen uit het Caribische deel van het Koninkrijk.