Christus op aarde

Auteur:Jakob van Bruggen

  • Nederlands
  • 287 pagina’s
  • Kok
  • februari 1994
  • Samenvatting

    In dit boek houdt de auteur, prof. dr. J. van Bruggen, zich bezig met twee kernvragen:1. Op welke manier geven de evangelien ons een beschrijving van Jezus’ levensgang?2. Welk (incompleet) beeld kunnen wij ons op grond van deze beschrijvingen vormen van Christus’ verblijf op aarde?Door deze benaderingswijze kan het boek enerzijds dienen als een inleiding tot de evangelien en anderzijds als een overzicht van Jezus’ levensgeschiedenis. Vertalingen ervan zijn verschenen in het Hongaars (1992) en in het Engels (1998).Dit boek is een van de themadelen in het Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde Serie. Deze serie staat onder redactie van prof. Van Bruggen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Geref. Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen. De reeks vormt vanaf 1987 een voortzetting van de sinds 1922 verschenen’ Kommentaar op het Nieuwe Testament’. Deze Derde serie staat in principiele continuiteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen en naast de commentaar delen verschijnen thematische overzichtsdelen. Tot nu toe verschenen in deze serieAfdeling EvangelienChristus op aarde / Matteus / Marcus / Lucas/ Johannes / Het evangelie van Gods zoonAfdeling Brieven van PaulusEfeziers / FilippenzenAfdeling Katholieke Brieven en OpenbaringJakobus / 1 Petrus / 2 Petrus – JudasMeer delen zijn in voorbereiding.