Christus Ontvangen

Christus Ontvangen


Auteur:P. Troost

  • Nederlands
  • 230 pagina’s
  • Kok
  • maart 2006
  • Samenvatting

    Dit boek gaat in op hoe de heilige Geest werkt in het binnenste van onze ziel en hoe wij daarbij kunnen mee- of tegenwerken. De combinatie van de gereformeerde geloofsovertuiging van de schrijver en zijn opgedane ervaringen in de charismatische geloofscultuur maken dit boek verrassend anders dan wat tot nu toe over gereformeerd en charismatische werd geschreven.