Christus’ Bewustzijn In Kosmisch Perspectief

Christus' Bewustzijn In Kosmisch Perspectief


Auteur:Aad van der Hout

  • Nederlands
  • 222 pagina’s
  • Van der Hout
  • Samenvatting

    Het Christendom is nodig aan verandering toe. Niet alleen lopen de kerken leeg, maar de Blijde Boodschap spreekt ook niet meer tot de verbeelding. Dit boek poogt een eigentijds antwoord te geven op vragen als: heeft Jezus Christus wel of niet geleefd? Getrouwd c.q. kinderen? Zoon van God? Moeder Maria een maagd? De Bijbel een authentiek boek? Voegen de gnostische geschriften iets toe? Wat is er waar van ‘gechannelde’ informatie? enz.Met het Christendom van het verleden wordt resoluut afgerekend, dus vele dogma’s worden verlaten. Het verschaft ruimte en licht.Op zoek naar de essentie van het Christus’ bewustzijn.Het blijkt dat van een universele religie sprake is hetgeen een kosmisch perspectief oplevert. De veelal waterdichte schotten tussen sekten kunnen verdwijnen en ook wordt een handreiking gedaan voor een intensieve dialoog met andere godsdiensten.In het boek worden nieuwe geloofsartikelen aangereikt. Een nieuw Christendom aanvaardt reincarnatie, omarmt geweldloosheid, heft het celibaat op en slecht andere taboes.