Christelijke Spiritualiteit

Christelijke Spiritualiteit


Auteur:A. MacGrath

  • Nederlands
  • 264 pagina’s
  • Kok
  • juni 2002
  • Samenvatting

    Dit boek voorziet in de behoefte aan een informatieve, heldere en toegankelijke inleiding in de christelijke spiritualiteit. Wie geinteresseerd is in dit aspect van de christelijke traditie maar er nog weinig van weet, kan hier uitstekend terecht. Het boek biedt: Een duidelijke definitie van spiritualiteit. Een goed en evenwichtig overzicht van de christelijk-spirituele traditie: de rooms-katholieke, oosters-orthodoxe, protestantse en evangelische richting worden behandeld. Een vernieuwde analyse van de relatie tussen theologie, dogmatiek en spiritualiteit.Een benadering die niet louter historisch is, maar oog heeft voor de praktische verwerking door hedendaagse gelovigen. Een lijst met belangrijke internet-sites over spiritualiteit. Een overzichtelijke presentatie, die beproefd is in onderwijssituaties. het boek is didactisch van opzet en geschikt voor cursussen en zelfstudie. Een goede keuze uit de klassieke spirituele teksten en uitgewerkte voorbeelden (met leesvragen) bevorderen de betrokkenheid van de lezer.