Christelijke dogmatiek

Christelijke dogmatiek


Auteur:J. van den Brink

  • Nederlands
  • 722 pagina’s
  • Boekencentrum
  • oktober 2012
  • Samenvatting

    Kernachtig en met overtuiging beschrijven beide auteurs de christelijke leer en presenteren deze op didactisch verantwoorde wijze.Wat betekent het als we deze wereld schepping van God noemen?Hoe verhoudt zich dat tot de moderne natuurwetenschap? Welke rol speelt Jezus Christus? Wat bedoelen we met zonde en wat mogen mensen hopen?Deze dogmatiek stelt zinvolle vragen en biedt houdbare antwoorden in gesprek met de traditie, met de wereldwijde kerk en met onze eigen tijd, waarin de vanzelfsprekendheid vande kerk is verdwenen.Deze geloofsverantwoording voor een nieuwe generatie studenten en geinteresseerden neemt als uitgangspunt het Onze Vader.Geloof heeft immers alles te maken met de praktijk van het bidden.Leidraad is de drie-eenheid, die de veelzijdigheid van geloof en leven tot uitdrukking brengt. De auteurs schuwen het niet om de traditie te kritiseren, maar zijn vooral bereid ervan te leren.