Chirurgie

Chirurgie


Auteur:Johannes Nicolaas Keeman

  • Nederlands
  • 264 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • januari 2006
  • Samenvatting

    Ontwikkelingen in de heelkunde leiden voortdurend tot nieuwe inzichten en daarmee ook tot nieuwe disciplines. Chirurgie geeft een actueel overzicht van de stand van zaken.Het boek behandelt de huidige en algemene stand van zaken in de chirurgie en de belangrijkste gebieden waarop deze discipline werkzaam is, waaronder huid, spijsvertering, circulatie, thorax en zintuigen. Daarnaast is er aandacht voor speciale deelterreinen als de traumatologie, en de oncologische en endocriene chirurgie.