Chirurgie bij kinderen

Auteur:L.W.E. Heurn

 • Nederlands
 • 193 pagina’s
 • Bohn Stafleu van Loghum
 • februari 2001
 • Samenvatting

  Chirurgie bij kinderen in de serie Praktische Kindergeneeskunde bespreekt de diagnostiek, behandeling en nazorg van de chirurgische aandoeningen die op de kinderleeftijd het meest voorkomen, alsook enkele speciele kinderchirurgische problemen.Het boek wil een leidraad zijn bij met name de diagnostiek en nazorg van een kind met een chirurgische klacht. Door deze klachtgerichte aanpak is het boek een bruikbaar hulpmiddel voor het dagelijks handelen van medici die werkzaam zijn op het brede terrein van kindergeneeskunde.Dit boek is het eerste deel in de serie Praktische Kindergeneeskunde. Deze serie beoogt informatie op een toegankelijke wijze vorm te geven zodat de lezer deze snel en eenvoudig tot zich kan nemen. Ieder deel van de serie zal een (deel)vakgebied van de kindergeneeskunde behandelen waarbij de klachten van het kind het uitgangspunt vormen. Door deze klachtgerichtheid streeft de serieredactie naar een boekenserie op het gebied van kindergeneeskunde welke bij de uitoefening van de dagelijkse praktijk van huisarts, jeugdgezondheidsarts, niet-academisch werkzame kinderarts en andere specialisten werkzaam op het gebied van de kindergeneeskunde goed te gebruiken is.De serie Praktische kindergeneeskunde bestaat naast Chirurgie bij kinderen uit de boeken:

  • Kinderlongziekten
  • Kinderneurologie
  • Infectieziekten bij kinderen
  • Maag-, darm- en leverziekten bij kinderen