Check The Horizon

Check The Horizon


Auteur:W.H. Lutgert

  • Nederlands
  • 634 pagina’s
  • Sdu Uitgevers
  • juni 2001
  • Samenvatting

    Check the Horizon is het verhaal van honderden luchtmachtmilitairen die in de eerste helft van de jaren negentig werden uitgezonden. Dit boek staat ook uitgebreid stil bij de historische achtergronden, (inter)nationale politieke en militaire besluitvormingsprocessen, alsmede de nogal eens botsende visies van de VN en de NAVO.