Chakra-werkboek

Chakra-werkboek


Auteur:Anodea Judith

  • Nederlands
  • Gottmer Uitgevers Groep
  • februari 1996
  • Samenvatting

    De chakra’s, de zeven energiecentra van de mens, zijn in de spirituele tradities van India en China al duizenden jaren bekend. In deze stelsels worden zij beschouwd als een graadmeter van, het lichamelijken geestelijk functionen. In het CHAKRA-WERKBOEK worden deze energiecentra in al hun psycho-fysiologische functies en eigenschappen beschreven, het geeft ons een samenhangend beeld van de informatie die ons vanuit de Oosterse spirituele stelsel is overgeleverd. Deze kennis wordt aangevuld, gecorrigeerd of in een nieuw voor de Westerse mens relevant daglicht geplaatst door recent wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Het resultaat hiervan is een kaleidoskopisch beeld van de chakra’s dat de lezer in staat stelt de chakra’s in al hun facetten te leren kennen, zodat*hij/zij er doelgericht mee kan werken. Om de gebruiker te helpen de theorie in praktijk te brengen wordt eik hoofdstuk door een serie oefeningen afgesloten. In feite zijn deze oefeningen nog belangrijker dan de theoretisch informatieve aspect, dat door de schrijfster wordt afgeschilderd als een landkaart, terwijl met de oefeningen de reis pas echt begint.