Catharina de Grote

Catharina de Grote


Auteur:Simon Dixon

  • Nederlands
  • 594 pagina’s
  • Spectrum
  • november 2010
  • Samenvatting

    Toen keizerin Catharina de Grote in 1796 in Sint Petersburgoverleed, verloor de wereld de meest bewonderde vorstinvan Europa. Geboren als de onbekende prinses Sophievan onbeduidend Duits vorstendom, kreeg haar leveneen onvermoede wending door haar huwelijk met Peter III,de zo ongelukkige erfgenaam van de Russische troon.Aanvankelijk werd zij gebrandmerkt als usurpator en moordenaartoen zij in 1762 de macht overnam van haar schlemieligeechtgenoot. Maar Catharina overleefde de opvolgingscrisis enwerd geleidelijk aan algemeen beschouwd als de rechtmatigekeizerin van het reusachtige tsarenrijk. Gedurende haarregeringsperiode werd Rusland een van de grote mogendhedenin het Europees machtenspel.Catharina was een intelligente, hardwerkende vrouw metvastomlijnde ideeen en een charismatische persoonlijkheid.Legendarisch werd zij ook dankzij haar twaalf opeenvolgendeminnaars, telkens jonger in leeftijd. Aangezien zij veel machtbezat, oogstte Catharina naast bewondering ook hoon enafgunst. Al deze aspecten van het leven aan het keizerlijke hofworden uitgebreid beschreven.