Casemanagement + Cd-Rom

Auteur:N. Van Riet

  • Nederlands
  • 154 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • april 2005
  • Samenvatting

    Steeds meer mensen met een complexe hulpverleningsproblematiek dreigen als pionnen tussen instellingen heen en weer geschoven te worden en uit_eindelijk tussen wal en schip te vallen.In dit verband vinden er binnen de zorg-, hulp- en dienstverlening ingrijpende veranderingen plaats. Deze zijn gebaseerd op de overtuiging dat samenwerking tussen verschillende hulpverleningsinstellingen en disciplines noodzakelijk is. Een samenwerking die moet leiden tot de cosrdinatie van zorg-, hulp- en dienstverlening rond ZZn cli’nt(systeem) en die voorkomt dat mensen door de mazen van het net vallen.Een werkwijze die als antwoord op deze ontwikkelingen wordt gebruikt is casemanagement. Door middel van casemanagement komt men tot een integrale vorm van hulpverlening, waarbij verschillende hulpverleners inhoudelijk met elkaar samenwerken, ieder vanuit een eigen deskundigheid, opvattingen en mogelijkheden en begeleid door een casemanager.Dat de cli’nt de belangrijkste actor is, overeenkomstig zijn mogelijkheden, moet het leidend principe van de hulpverlening zijn en dus ook van case_management.De auteurs willen door middel van theorie en gerichte oefeningen de vaardigheden van het casemanagement aanleren. Zij maken een vertaling vanuit de algemene vaardigheden en algemene theorie naar werkvelden waarop men met casemanagement of afgeleiden daarvan werkt. Deze terreinen zijn onder andere de zorg voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap, de reclassering, de jeugdhulpverlening, de psychiatrie, de gezondheidszorg, het ouderenwerk en het maatschappelijk werk.De theorie van het casemanagement is terug te vinden in het gedrukte gedeelte van deze geheel herziene uitgave. Op de bijgevoegde cd-rom zijn aan de hand van een casus filmfragmenten gemaakt waaraan oefeningen gekoppeld zijn. Tevens is op de cd-rom een grote hoeveelheid aanvullende literatuur en actuele informatie te vinden.De auteurs waren beiden verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam in de functie van opleider-adviseur bij de afdeling InterAct bv (Methodiek_ontwikkeling en Deskundigheidsbevordering) en als docent aan de Voort_gezette Opleidingen Amsterdam.Van hen verschenen eerder bij Van Gorcum/Dekker en Van de Vegt Helpen=Leren (5e druk 2002), Mondig worden met taal (1989), van Nora van Riet Groepswerk in het maatschappelijk werk (8e druk 2001) en van Nora van Riet en Marie-JosZ Mineur Maatschappelijk werk in de (intramurale) gezondheidszorg (1997).