Camera obscura

Camera obscura


Auteur:Hildebrand

  • Nederlands
  • Veen
  • Samenvatting

    ‘Camera Obscura'(1839) is een verzameling verhalen en beschouwingen geschreven door Hildebrand, pseudoniem van Nicolaas Beets. Beets schreef de meeste stukken als student Godgeleerdheid in Leiden. ‘Camera Obscura’ geeft een beeld van het 19de-eeuwse Nederland van trekschuit en postkoets.