Business Spiritualiteit

Auteur:P. De Chauvigny De Blot

  • Nederlands
  • 184 pagina’s
  • Uitgeverij Ten Have
  • november 2007
  • Samenvatting

    Sinds kort is hij de eerste hoogleraar Business Spiritualiteit aan Nyenrode Business Universiteit: Paul de Blot. Wat maakt hem zo bijzonder dat hij wordt gevraagd voor deze leerstoel? Wat behelzen zijn ideeen? Journaliste Petra Pronk interviewde de kersverse hoogleraar.Business Spiritualiteit is een serieus alternatief voor de wijdverbreide managementstijl die alleen op winst, marktwerking en efficiency is gericht. Dit boek maakt duidelijk wat er nodig is voor een andere manier van ondernemen. Business Spiritualiteit is geen zweverig speeltje, maar een model waarbinnen idealisme en realisme een vruchtbare wisselwerking aangaan. Toegevoegde waarde is het resultaat. Vakmanschap is daarbij van groot belang, maar samenwerking onontbeerlijk. Alleen dan kom je tot een spiritualiteit die corporatief wordt gedragen. Een succesvolle onderneming beschikt zowel over corporatieve deskundigheid als over corporatieve spiritualiteit. Jezuiet Paul de Blot (82) is een energieke man van Indische komaf en sinds kort de eerste hoogleraar Business Spiritualiteit. Deze leerstoel is het hoogtepunt van zijn veelbewogen en werkzame leven, het moment waarop hij zijn levensvisie doorgeeft aan het bedrijfsleven. Maar de lessen zijn ook in non-profit organisaties toepasbaar, in zorginstellingen en het onderwijs bijvoorbeeld.’Een groep bestaat uit mensen, en al die mensen hebben een spirituele kracht. Als je die mensen bij elkaar brengt, krijg je een gezamenlijke spiritualiteit. Dat is de innerlijke kracht van een onderneming.’ – Paul de Blot