Business marketing

Business marketing


Auteur:C.J. Gelderman

  • Nederlands
  • 536 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juni 2013
  • Samenvatting

    Business Marketing is het standaardwerk voor iedereen die zich wil verdiepen in de mogelijkheden en de praktijk van B2B-marketing: de problematiek van bedrijven die leveren aan andere bedrijven. Deze vijfde editie is herzien in het licht van de talloze trends van de afgelopen jaren.Al deze trends komen in verschillende hoofdstukken in Business Marketing aan de orde en zijn in de leerstof geintegreerd met maar liefst 80 nieuwe uitgewerkte praktijkvoorbeelden.Op veel industriele markten hebben zich de laatste jaren belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, zoals de grotere betekenis van service en knowhowlevering, een toenemende uitbesteding (concentreren op kernactiviteiten), hogere kwaliteitseisen, technologische ontwikkelingen, een scherpere (internationale) concurrentie, het belang van duurzaamheid en de rol van het internet, inclusief de opkomst van social media.Business Marketing gaat ook in op marketingstrategieen in tijden van recessie, waaronder Relationship Marketing Programma’s, ‘bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden’, samenwerkingsstrategieen, marktgerichtheid, sturen op tevredenheid en trouw, inzet waardepropositie, brand activation, sponsoring en evenementen.Op de bijbehorende website zijn cases, uitwerkingen en opdrachten te vinden.