Burgerlijk procesrecht geschetst

Auteur:A.L.H. Ernes

  • Nederlands
  • 122 pagina’s
  • Juridische Uitgeverij Ars Aequi
  • oktober 2009
  • Samenvatting

    In deze uitgave in de Ars Aequi Geschetst reeks wordt het algemene Burgerlijk procesrecht behandeld. De regelingen in de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vormen hierbij de grondslag. De teksten geven een globale weergave van het rechtsgebied en sluiten aan bij de opgenomen weergave van het Burgerlijk procesrecht. Beoogd is studenten een rode draad te bieden bij de bestudering van het Burgerlijk procesrecht.