Buiten de vesting

Buiten de vesting


Auteur:Pieter Oussoren

  • Nederlands
  • 620 pagina’s
  • Skandalon Uitgeverij B.V.
  • november 2008
  • Samenvatting

    Na de voltooiing van de Naardense Bijbel is Pieter Oussoren begonnen aan een ‘Naardense’ vertaling van de deuterocanonieke boeken van het Oude Testament zoals Judit, Tobit en de Makkabeeen. Buiten de vesting bevat ze allemaal, en zelfs nog extra: bijvoorbeeld de nauwelijks bekende psalmen 151-155 en de Psalmen en Oden van Salomo.Ook in de nieuwtestamentische tijd zijn er vele boeken geschreven die nooit de rang van bijbelboek hebben bereikt. In Buiten de vesting is een zeer uitgebreide collectie opgenomen met onder andere de evangelien van Maria Magdalena, Judas, Tomas en Filippus. Ook de Handelingen van Petrus, Johannes en Jakobus zijn vertegenwoordigd, net als de Openbaring van Paulus. Ten slotte heeft Pieter Oussoren ook delen vertaald van het omvangrijke boek Henoch waaruit al in het Nieuwe Testament (de brief van Judas) wordt geciteerd. De vertaling is zo letterlijk mogelijk, zonder theologische kleuring, zodat de lezer zelf kan zien wat er nu werkelijk staat.In totaal bevat Buiten de vesting 40 boeken, misschien wel de uitgebreidste collectie die nu in een band voorhanden is. Het is daarmee een indrukwekkend vervolg op de Naardense Bijbel, die van links tot rechts alom geprezen is.