Buiten Beeld

Buiten Beeld


Auteur:P. Van Wijnen

  • Nederlands
  • 143 pagina’s
  • Focus Publishing B.V.
  • september 2007
  • Samenvatting

    In opdracht van Stichting Burafo en de FotografenFederatie schreef advocaat Philippe van Wijnen het in fotografiekring lang gewenste handboek Auteursrecht van Fotografen, Buiten Beeld. Het auteursrecht van fotografen staat onder druk. Niet alleen wordt in de dagelijkse praktijk dat recht met voeten getreden, bewust of door onbekendheid met de materie. Door de toenemende digitalisering en de ontwikkeling van het internet is de kans daarop sterk toegenomen. Als het auteursrecht onder druk staat heeft dat ook gevolgen voor het inkomen van de fotograaf en de relaties tussen de fotograaf en zijn opdrachtgevers en klanten. Buiten Beeld. Het auteursrecht van fotografen gaat over alle aspecten van het auteursrecht die voor fotografen van belang kunnen zijn. Wanneer is een foto auteursrechtelijk beschermd? Wanneer is er sprake van inbreuk en wat kun je daar tegen doen? Hoe kan een fotograaf het beste omgaan met portretrechten, hoe werkt het citaatrecht en wat zijn collectieve rechten? Geillustreerd met foto’s en voorbeelden uit de rechtspraktijk, en voorzien van interviews met een aantal fotografen.