Brugboek bedrijfsadministratie

Brugboek bedrijfsadministratie


Auteur:Gerard van Heeswijk

  • Nederlands
  • 348 pagina’s
  • BIM Media BV
  • juni 2008
  • Samenvatting

    Met Brugboek bedrijfsadministratie krijgt de student een heldere beschrijving van het boekhoudkundig proces. In de eerste hoofdstukken worden de boekingsregelsgestructureerd aangeleerd. In voorbeelden en opgaven wordt veel gebruik gemaakt van boekingsdocumenten. Hierdoor ontstaat een goede verbinding met de beroepspraktijk. Dankzij de vele opgaven en stapsgewijze opzet krijgt de student een gedegen inzicht in de logica achter het boekhoudkundige proces. De auteurs besteden aandacht aan de automatisering van de boekhouding waarbij gewerkt wordt met Exact Globe. Het boek bevat verder alle stof voor een gedegen propedeusestudie in de bedrijfseconomische richting.Brugboek bedrijfseconomie is bestemd voor het eerste en tweede jaar van het hoger onderwijs. Gerard van Heeswijk is auteur van een toonaangevende serie voor de administratieve richting van het mbo. Hij is verantwoordelijk voor het gehele bedrijfsadministratieve deel van de serie. Voor Brugboek bedrijfsadministratie heeft hij gebruik kunnen maken van zijn jarenlange ervaringen als hbo-docent. In deze tweede herziene druk zijn:- een tweetal hoofdstukken toegevoegd:1. Overlopende posten. Het verwerken van transitoria als de permanence niet wordt toegepast in de boekhouding.2. Boekingen bij de vennootschap onder firma.- de automatiseringshoofdstukken sterk geactualiseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van Exact Globe. Met name het hoofdstuk over de automatisering van het inkoop- en verkoopproces is flink gemoderniseerd. Het accent ligt daarbij op het logistieke karakter van dit onderwerp. Er is ook een opgavenboek verkrijgbaar:Gerard van Heeswijk, David Bouman, Jaap KloosISBN: 9789039525579 In deze tweede herziene druk:- is het opgavenboek bewerkt met een wisselende nummering van rekeningen binnen het decimale rekeningenstelsel;- zijn bij een aantal hoofdstukken meer opgaven geleverd. Op de site www.brugboeken.nl is een digitaal werkboek beschikbaar gesteld. Hierbij zijn voor alle opgaven uitwerkbladen in Excel voor handen. De student kan het werkboek volledig digitaal bijhouden.