Broodje kroket en eeuwig heil

Broodje kroket en eeuwig heil


Auteur:Adrian Plass

  • Nederlands
  • 176 pagina’s
  • Merweboek
  • december 2011
  • Samenvatting

    Wat zijn de belangrijkste dingen in de hele wereld?Broodje kroket en eeuwig heil, suggereert Adrian Plass.In dit boek zult u ontdekken waarom.Met deze humoristische ABC van het christelijk leven geeft Plass een ontwapenend nieuwe omschrijving van bekende christelijke begrippen en taalgebruik.Herschreven liedteksten, puntige dialogen en scherpzinnige herdefinities maken u aan het lachen, huilen – en nadenken.Als ik dit even mag zeggen, in liefde: Zet je schrap.Dogma: (1) Deense vrouwtjeshond met puppies; (2) de juiste leer, datgene wat ik geloof, niet te verwarren met ketterij, dat is wat anderen geloven.Vergetelheid: niets om je zorgen over te maken.Boordevol humor als in de Gewijde Dagboeken.