Bron van ons verleden

Bron van ons verleden


Auteur:Zink, J.

  • Nederlands
  • 400 pagina’s
  • Kok
  • Samenvatting

    DE BRON VAN ONS VERLEDENDe Bijbel is ontstaan in de landen van het Nabije Oosten en het oostelijk deel van de Middellandse Zee. De verhalen van de aartsvaders, de uittocht uit Egypte, de vestiging in het land Kanaan, de koningen en de profeten, de ballingschap, het leven en werk van Jezus Christus, de zendingsreizen – dit alles vond plaats of begon in het huidige Israel en de landen daar omheen. De auteur van dit schitterende boek heeft gedurende een groot aantal,jaren verschillende reizen in dit gebied gemaakt. Hij neemt de lezer mee op zijn tocht, die begint in Mesopotamie, waar het spoor van Abraham wordt gevolgd en eindigt bij de zeven gemeenten in Klein-Azie, die genoemd worden in de Openbaring van Johannes De lezer maakt kennis met de verschillende landen en hun culturen. Omdat de auteur de lijn van de bijbelse geschiedenis volgt, gaat er door het bekijken en lezen van dit boek een wereld open voor iedereen die in de Bijbel is geinteresseerd. jorg Zink beschrijft aan de hand van door hem vergaarde informatie de cultuur en levensomstandigheden die in de verschillende streken heersten, toen het Bijbelverhaal zich daar afspeelde. Hij wisselt dit af met informatie over de huidige situatie, die in een aantal gevallen niet of nauwelijks is veranderd sinds de Bijbelse tijd. jorg Zink is voor zowel tekst als foto’s’ verantwoordelijk. Hij is erin, geslaagd de lezer een beeldverhaal voor te leggen, dat zowel in woorden als in platen informatief, duidelijk en scherp is.