Brieven over Sparta

Brieven over Sparta


Auteur:C.M. Stibbe

  • Nederlands
  • 110 pagina’s
  • Gruting
  • november 2008
  • Samenvatting

    Sparta is een van de beroemdste stadstaten van de klassieke oudheid en alleen al daarom waard bestudeerd te worden. Het is een moeilijk toegankelijk onderwerp, zowel voor buitenstaanders als voor insiders. Een goede leidraad is daarom onontbeerlijk. Aangezien de brieven gewisseld zijn tussen een leraar geschiedenis aan een middelbare school en een specialist op het terrein van de Sparta-studies, is de tekst tegelijk algemeen toegankelijk en goed gefundeerd. Bovendien waarborgt de briefvorm een zekere lichtvoetigheid, die de anders misschien moeilijk verteerbare materie veel aantrekkelijker maakt. Het accent ligt op de vroege geschiedenis van Sparta, toen de stad nog niet tot een ‘kazerne’ was verworden, maar als een leidinggevend centrum, zowel in de politiek als op cultureel gebied uitblonk naast en zelfs boven andere steden, zoals Korinthe en Athene. Dankzij de opgravingen van Engelse archeologen (1906-1928) en talrijke nieuwere onderzoekingen, zowel op het gebied van de archeologie als van de oude geschiedenis, is het beeld van Sparta dat eerder bestond grondig gewijzigd. De onderzoekingen zijn nog lang niet afgesloten, maar het beeld van een om vele redenen boeiende, in sommige opzichten zelfs voorbeeldige samenleving, wordt steeds duidelijker.