Bricolage en bezieling

Bricolage en bezieling


Auteur:Ton Zondervan

  • Nederlands
  • 174 pagina’s
  • Uitgeverij Altiora Averbode NV
  • september 2011
  • Samenvatting

    Hoe geloven jongeren tegenwoordig? Waar beleven ze dat? En hoe verhoudt zich hun religiositeit tot de christelijke traditie? Deze vragen staan centraal in dit boek.Veel hedendaagse analyses gaan ervan uit dat jongeren geseculariseerd zijn en niet meer in geloof of kerk geinteresseerd zijn. Dit boek biedt een nieuw type onderzoek, dat zich breder, cultuurtheologisch, orienteert en dat goed kijkt naar hoe jongeren zelf omschrijven wat hun levensvragen zijn. Daarin moeten we dus naar veel meer kijken dan alleen kerkelijke praktijken. Vandaar dat de auteurs zich bezighouden met muziek, met gaming op internet, met ‘ietsisme’ en religieuze taal, met meditatie en met kloosterbezoek. Zij bekijken de leefwerelden van jongeren en de manieren waarop jongeren daarin bezig zijn met hun levensvragen.