Breuklijn

Breuklijn


Auteur:Colin Forbes

  • Nederlands
  • 351 pagina’s
  • De Boekerij
  • september 1997
  • Samenvatting

    Het drama begint in Californie… Tijdens een nachtelijke wandeling op de rotskust van de Stille Oceaan ontwaart Paula Grey het ontzielde lichaam van een vrouwspersoon. Enige weken later. Bob Newman, de vermaarde correspondent buitenland, is er in Cornwall getuige van dat een vrouw, meer dood dan levend, naar de kust zwemt. Ze sterft in zijn armen. Wanneer Paula een foto van de overledene ziet, kan ze haar ogen niet geloven… Vraagtekens te over, maar als Tweed van de Britse geheime dienst zijn licht over deze bizarre zaak laat schijnen, heeft hij al snel een vermoeden in welke richting hij moet zoeken. Een merkwaardige groepering in de Verenigde Staten waarnaar al een onderzoek loopt, lijkt de sleutel, tot het mysterie bij zich te dragen. Tweed, Newman en Paula dringen door tot een uiterst schimmig conglomeraat genaamd AMBECO, geleid door de fanatieke Vincent Moloch en zijn geheimzinnige partner Vanity Richmond. Naarmate het onderzoek vordert, lijkt alles af te stevenen op een gigantische crisis met catastrofale gevolgen. Uiteindelijk komt het in Cornwall tot een confrontatie – een gewapend treffen waarbij Tweed en de zijnen moeten vechten voor zowel hun eigen leven als dat van talloze anderen…