Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen

Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen

  • Nederlands
  • 163 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • februari 2006
  • Samenvatting

    Breuken procenten kommagetallen en verhoudingen legt uit wat de kern is van dit leerstofgebied. Het boek laat zien hoe de onderdelen in dit lastige gebied met elkaar samenhangen en hoe die samenhang in de bovenbouw van het basisonderwijs toegepast kan worden. Daarbij worden tussendoelen en leerlijnen geschetst.In Breuken procenten kommagetallen en verhoudingen wordt gepleit voor een verschuiving in het onderwijs, waarbij het accent vooral ligt op begrijpen in plaats van kunnen. Het uitgangspunt is dat leerlingen leren doorzien wat de achterliggende concepten zijn in plaats van uitsluitend de formules uit hun hoofd te leren. Als er minder hoge eisen gesteld worden aan het beheersingsniveau van formele procedures kan er meer tijd worden geinvesteerd in het begrijpen van kernzaken.Dit boek biedt aankomende leerkrachten, leerkrachten, onderwijsbegeleiders en onderzoekers een houvast bij het rekenonderwijs in dit leerstofgebied, maar is ook boeiend voor ouders/verzorgers. Bij dit boek staat aanvullend materiaal op de website www.tal.noordhoff.nl .