Bouwrecht in kort bestek

Bouwrecht in kort bestek

  • Nederlands
  • 450 pagina’s
  • Stichting Instituut voor Bouwrecht
  • maart 2014
  • Samenvatting

    Bouwrecht in kort bestek: een goede basis voor studie en praktijk.Het fenomeen bouwrecht is niet gemakkelijk eenduidig te definieren. Het is ook niet als eenheid gecodificeerd. Het bouwrecht treedt buiten de grenzen van het privaatrecht en het publiekrecht, zelfs buiten de landsgrenzen.Het bouwrecht kan vanuit vele invalshoeken worden benaderd en dat gebeurt in dit boek. Behandeling van onderwerpen zoals ruimtelijke ordening, milieubeheer, vergunningen, grondverwerving, grondexploitatie, gronduitgifte, aanbesteding, aanneming, bouwcontracten, adviseursrecht en bouwrechtspraak geschiedt door specialisten op het betreffende gebied. Veel literatuur en jurisprudentie wordt aangereikt, zodat de lezer over een goed fundament beschikt om kennis over de diverse onderwerpen verder uit te bouwen.De uitgebreide inhoudsopgave en de registers maken het boek snel toegankelijk. Dit boek is ook beschikbaar voor tablets. Zie de besteloptie hiernaast.Auteurs: prof. mr. M.A.M.C. van den Berg, prof. dr. ir. A.G. Bregman, prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. P.J.M.W. Clerx, mr. T.J. Dorhout Mees, mr. R. van Ekeren, mr. J.G.E. Gieskes, mr. dr. S. van Gulijk, mr. A.Z.R. Koning, prof. mr. D.A. Lubach, prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans, mr. H.P.C.W. Strang, prof. mr. A.A. van Velten, mr. A.G.J. baron van Wassenaer van Catwijck, mr. J.J. Vetter