Bouwkunde / Bouwinstallaties + CD-ROM / druk 1

Illustrator:P. Lagro

  • Nederlands
  • 300 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • januari 2005
  • Samenvatting

    Bouwkunde Bouwinstallaties gaat over de verschillende soorten installaties die in de bouwkunde voorkomen. Rioleringsinstallaties, waterinstallaties, gasinstallaties en elektrische installaties, maar ook verwarming en ventilatie worden uitgebreid behandeld. Achterin het boek is een handige bijlage met elektrische symbolen toegevoegd. Het laatste hoofdstuk gaat specifiek over installaties in bestaande gebouwen. Deze uitgave is aangepast aan de recente wijzigingen in de TGB. Op de bijgesloten cd-rom staan per hoofdstuk vragen en opdrachten. Deze vragen en opdrachten zijn gericht op het reproduceren van kennis en het toetsen van inzicht. De antwoorden en uitwerkingen staan ook op de cd-rom.