Bouwen in Nederland 600-2000

Bouwen in Nederland 600-2000


Auteur:Aart Mekking

  • Nederlands
  • 688 pagina’s
  • Uitgeverij WBOOKS
  • mei 2007
  • Samenvatting

    In Bouwen in Nederland 600-2000 wordt de geschiedenis van de architectuur geschetst van de vroege Middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw, zoals deze zich heeft ontwikkeld op het grondgebied van het huidige Nederland. Hierbij staan niet de bouwstijlen centraal, maar de veranderende functies en de ontwikkeling van de verschillende soorten gebouwen die daaruit zijn voortgekomen, kortweg aangeduid als de typologie van de gebouwen.In de loop van de geschiedenis zijn meerdere tendensen in de ontwikkeling van de typologie te onderscheiden. Vanuit enkele basistypen die al uit de Middeleeuwen bekend zijn, werden door de eeuwen heen diverse gebouwen afgeleid die op specifieke functies waren toegespitst.De ordening van dit boek volgt deze typologische ontwikkelingen. Daarbij komen door het boek heen in een aantal ‘monografieen’ gebouwen uitgebreid aan bod, die gekozen zijn als treffend voorbeeld voor een bepaald gebouwtype in een bepaalde periode.Bouwen in Nederland is rijk geillustreerd met plattegronden, tekeningen en foto’s, waarvan een aantal speciaal voor deze uitgave is gemaakt.