Bouwen aan netwerken

Bouwen aan netwerken


Auteur:H. Hendrix

  • Nederlands
  • 136 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • augustus 1997
  • Samenvatting

    In dit boek wordt de sociale steunfunctie van netwerken beschreven en komen talrijke interventies aan bod die in de praktijk gebruikt kunnen worden om deze steun te vergroten.Netwerken kunnen een belangrijke steunfunctie vervullen voor mensen in problemen. individualiseringstendensen in de samenleving hebben ertoe geleid dat hulpverleners zich vooral op het individu richten en minder op het netwerk van hun client. Dit heeft tot gevolg dat weinig gebruikgemaakt wordt van de ondersteunende functie die netwerken kunnen hebben in problematische situaties zoals werkloosheid, echtscheiding, WAO, chronisch psychiatrische problematiek, incest, verslaving, overlijden, invaliditeit, discriminatie, eenzaamheid, enzovoort. Dit boek laat op praktische wijze zien hoe hulpverleners de sociale steunfunctie van de netwerken van hun clienten kunnen bevorderen. Bovendien komt de betekenis van hun eigen plek in het netwerk aan bod. Het bevorderen van de sociale steunfunctie levert een bijdrage aan een effectieve en efficiente hulpverlening. Bovendien kan het leiden tot een afname van een beroep op de hulpverlening zelf. Dit is pure winst in een tijd waarin de zorgsector onder zware druk staat.Het boek richt zich op direct uitvoerende werkers in de zorgsector, studenten en docenten. Voor managers en beleidsfunctioncirissen biedt het mogelijkheden om onderdelen van het beleid te concretiseren en het schept kansen voor efficient werken.