Botsende wereldbeelden

Botsende wereldbeelden


Auteur:Deepak Chopra

  • Nederlands
  • 350 pagina’s
  • Servire
  • februari 2012
  • Samenvatting

    Wetenschap of religie: wie heeft er gelijk?Twee toonaangevende auteurs voeren het debat over de fundamentele vragen van het bestaan: hoe is het heelal ontstaan, waar komt het leven vandaan, is de natuur ontworpen of per toeval ontstaan? Chopra beweert dat er intelligentie schuilgaat achter het heelal en bij het ontstaan van het leven. Mlodinow (natuurkundige) zegt dat de wetenschap een rationele verklaring heeft voorhet ontstaan van het heelal.(Engels: War of the Worldviews)