Borderline hulpboek

Borderline hulpboek


Auteur:Jaap Spaans

  • Nederlands
  • 255 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • november 2000
  • Samenvatting

    Veel mensen hebben wel eens last van heftige emoties, impulsieve handelingen en terugkerende conflicten met anderen. Wanneer dit echter vaak en in extreme mate voorkomt kunnen deze verschijnselen deel uitmaken van een gecompliceerde Psychische aandoening die borderline(persoonlijkheids) stoornis wordt genoemd. Deze stoornis is ingewikkeld, omdat zich daarbij vrijwel alle psychische aandoeningen kunnen voordoen, zoals depressie, angst- en eetstoornissen. Daarnaast zijn de relaties met andere mensen vaak verstoord. Mensen met deze problematiek willen graag hechte relaties aangaan, maar zijn daar tegelijk zeer benauwd voor. Zij zijn dan vooral bang in de steek gelaten te worden. Zo kunnen heftige emotionele crises ontstaan, waardoor relaties verder verstoord raken. Mensen met een borderlinestoornis kunnen dan steeds meer in een isolement raken. Kennis over de stoornis, gepaste zelfhulptechnieken en adviezen ter verbetering van relaties kunnen sterke verlichting bieden. Dit boek is bedoeld als hulpmiddel voor mensen met een borderlinestoornis of met klachten die daarop lijken. Het boek kan als zelfhulp maar ook als aanvulling op een professionele behandeling worden gebruikt.